Marketing Oops! Podcast

Special Episode เปิดแนวคิดฝ่าวิกฤต “ลูกค้าน้อย - ยอดขายลด” กำหนดทิศธุรกิจให้ชัดด้วย “จุดยืนของแบรนด์”

March 27, 2020

ท่ามกลางสถานการณ์ “COVID-19” เป็นภาวะที่หลายคนกำลังเผชิญกับวิกฤตที่ถาโถมเข้ามาชนิดไม่ทันตั้งตัว หรือมีเวลาเพียงน้อยนิดในการเตรียมการ!

Marketing Oops! Podcast รายการ Brand Life ตอนนี้จึงเป็นตอนพิเศษ (Special Episode) ว่าด้วย “แนวคิดฝ่าวิกฤต ลูกค้าน้อย - ยอดขายลด ด้วยการกำหนดทิศธุรกิจให้ชัดด้วย..จุดยืนของแบรนด์” เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังเจอภาวะวิกฤต ซึ่งเป็นเกิดเหตการณ์ที่เราไม่คาดฝัน