Marketing Oops! Podcast

MarTech EP.13 เปิดมุมมองไลฟ์สไตล์ “วัยรุ่นไทย” เข้ามหาวิทยาลัย เริ่มต้น “ชีวิตใหม่” ต้องปังกว่าเดิม!

June 30, 2020

Marketing Oops! Podcast รายการ MarTech : Consumer Insights ตอนล่าสุดว่าด้วยเรื่อง “เข้ามหาวิทยาลัย คือ เกิดใหม่ต้องปังกว่าเดิม” เป็นการศึกษาวิเคราะห์มุมมอง ความคิด และการใช้ชีวิตของวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน ที่กำลังอยู่ในช่วงชีวิตนิสิต-นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปจากยุคก่อน

  1. ค่านิยมเลือกมหาวิทยาลัยดังในกรุงเทพฯ ลดลง – หันไปเลือกมหาวิทยาลัยใกล้บ้านมากขึ้น
  2. “ภาษาอังกฤษ” สร้างความมั่นใจ และสร้างโอกาส
  3. ทำ “ศัลยกรรม” เสริมรูปลักษณ์ให้ดูดี เพื่อความมั่นใจ
  4. เริ่มทดลองใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่
  5. สนใจเรื่องการเมือง เพราะการเมืองในวันนี้ คือ อนาคตของพวกเขาในวันข้างหน้า
  6. หารายได้พิเศษ รองรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
  7. หาเงินเก่ง แต่ก็ใช้เงินเก่งด้วย!

เมื่อ Insights คนรุ่นใหม่เป็นเช่นนี้ ในมุมมองของ “แบรนด์” ควรทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษา และปรับวิธีการสื่อสาร เช่น อาจพูดกับผู้บริโภคกลุ่มนี้ถึงอนาคตที่มีความมั่นคง และปรับวิธีการเข้าหาผ่านทั้งช่องทาง Offline หรือ Online