Marketing Oops! Podcast

MarTech EP.12 “ชีวิตของคนช่างเสิร์ช” กับ 4 ประเภทการค้นหา และแพลตฟอร์มที่ใช้เสิร์ชบ่อย

May 9, 2020

Marketing Oops! Podcast รายการ “MarTech : Consumer Insights” ตอนนี้จะพาไปดู Insights “ชีวิตคนช่างหา” ว่าทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ต คนเราเสิร์ชหาอะไรกันบ้าง และในแต่ละประเภทการค้นหา ใช้แพลตฟอร์มใดบ้าง ?!?

4 ประเภทหลักที่ชาวเน็ตนิยมเสิร์ช

  1. เสิร์ชเกี่ยวกับบริการต่างๆ
  2. เสิร์ชข่าวสาร
  3. เสิร์ชเกี่ยวกับความบันเทิง
  4. เสิร์ชเกี่ยวกับความรู้

ขณะที่ช่องทางการเสิร์ช ผู้บริโภคไม่ได้จำกัดแค่ Search Engine แต่ยังได้ค้นหาผ่าน Search Bar บนโซเชียลมีเดียด้วย ซึ่งใน 4 ประเภทการค้นหาดังกล่าว จะพบพฤติกรรมการค้นหาในแต่ละประเภท มีการใช้ช่องทาง หรือแพลตฟอร์มการเสิร์ชที่แตกต่างกัน