Marketing Oops! Podcast

MarTech EP.11 Insights ความคาดหวัง “เด็กไทยจบใหม่” กับชีวิตก้าวแรกนอกรั้วมหาวิทยาลัย

April 4, 2020

Marketing Oops! Podcast “MarTech” ตอนที่ 11 ว่าด้วยเรื่อง Insights ความหวังของเด็กไทยจบใหม่ กับชีวิตก้าวแรกนอกรั้วมหาวิทยาลัย

Insights ของผู้ที่กำลังจะจบการศึกษา หรือเพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ที่จะก้าวเข้าสู่โลกการทำงานในแต่ละยุคสมัยนั้นแตกต่างกัน ทั้งความคาดหวังในองค์กร ในสายงาน ค่าตอบแทน หรือเงินเดือน การเรียนรู้ รูปแบบการทำงาน เพราะการเลี้ยงดู และสภาพแวดล้อมของสังคมที่ต่างกัน

สำหรับเด็กจบใหม่ในปัจจุบันจัดอยู่ในกลุ่ม “Gen Z” ซึ่งเป็นลูกของ Gen X มีความคาดหวังในการทำงานหลังจบการศึกษาแตกต่างจากรุ่นพ่อแม่ในหลายเรื่อง...

- เกือบ 20 ปีกับการใช้ชีวิตภายใต้กรอบของการเป็น “นักเรียน – นักศึกษา” 

- ความคาดหวังการทำงาน - เงินเดือนระหว่าง “เด็กกรุงเทพฯ” กับ “เด็กต่างจังหวัด” ต่างกัน

- ก้าวสู่วัยผู้ใหญ่เต็มตัว กับชีวิตอิสระที่บาลานซ์ระหว่าง “ชีวิตทำงาน - ชีวิตส่วนตัว”