Marketing Oops! Podcast

China Market Insights EP.1 ทำความรู้จักประเทศจีน และคนจีน มหาอำนาจตัวจริงของโลกยุคใหม่!

August 28, 2019

China Market Insights Episode 1 พาไปรู้จักประเทศจีน พฤติกรรม หรือตัวตนของคนจีน ที่ในช่วง 10 ปีมานี้ สามารถทะยานขึ้นมาเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของโลกยุคใหม่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ - บริษัท และแบรนด์จีน - กำลังซื้อ และบริษัทไทยที่ประสบความสำเร็จกับการเจาะตลาดจีน