Marketing Oops! Podcast

Brand Life EP.5 ขายธรรมดาโลกไม่จำ! เรียนรู้ “คาถาแปลงร่างสินค้า” เพิ่มคุณค่า และมูลค่าให้แบรนด์

June 19, 2020

Marketing Oops! Podcast รายการ Brand Life ตอนนี้ว่าด้วยแนวคิด “คาถาแปลงร่างสินค้า” เพื่อสร้าง “คุณค่าเพิ่ม” และ “มูลค่าเพิ่ม” ให้กับผลิตภัณฑ์ และแบรนด์

มีเรื่องราวที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นเรื่องของคาถาแปลงร่างผลิตภัณฑ์ในมิติที่ต่างกันไป..

แต่สุดท้ายได้ผลเหมือนกัน คือเกิดปรากฏการณ์สร้างยอดขายถล่มทลายได้จริงๆ ดังกรณีศึกษาของ 2 เรื่องราวนี้

- จากลูกชิ้นธรรมดา สู่การสร้างคุณค่าเพิ่มด้วยการสร้างสรรค์ “ลูกชิ้นแห่งการเฉลิมฉลองเอกราช 50 ปี” ประเทศสิงคโปร์

- เปลี่ยนเศษวัสดุจากการบูรณะเทพีเสรีภาพ ที่มหานครนิวยอร์ก สู่การครีเอทเป็น “ของที่ระลึก” ที่มีเรื่องราว ทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในชิ้นงานที่ขายดี และแตกต่างจากของที่ระลึกอื่น