Marketing Oops! Podcast

China Market Insights EP.13 เรียนรู้ “ระบบโลจิสติกส์” ส่งสินค้าจากไทย ไปจีน วิธีไหนเร็ว ง่าย และคุ้ม

July 6, 2020

China Market Insights Episode 13 ว่าด้วยเรื่อง “ระบบโลจิสติกส์” หลากหลายวิธีส่งสินค้าจากไทย ไปจีนว่า วิธีไหนส่งได้เร็ว ง่าย และคุ้มค่า ?!

การขายสินค้าไปยังประเทศจีน ใช่ว่าจะมีแต่ผ่านช่องทาง “อีคอมเมิร์ซ” เท่านั้น ยังมีอีก 2 วิธีที่ผู้ประกอบการธุรกิจ หรือแบรนด์นิยมใช้กัน คือ

  1. Daigou (代购) รับฝากหิ้วสินค้าจากต่างประเทศ เข้าจีน
  2. ใช้ Distributor ในจีน

ขณะที่ “โลจิสติกส์” ใช้ขนส่งสินค้าจากไทย ไปยังจีน ประกอบด้วย

- “เรือ” ค่าส่งถูก แต่ใช้เวลานาน

- “เครื่องบิน” แพง แต่เร็ว

- “ทางรถ” ค่าส่งถูก แต่ใช้เวลา และเสี่ยงสินค้าถูกกัก เพื่อตรวจสอบทั้งตู้คอนเทนเนอร์