Marketing Oops! Podcast

Brand Life EP.4 Brand นี้เพื่อสังคม อีกหนึ่งภารกิจของแบรนด์ กับความมุ่งมั่น ที่จะทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น

May 22, 2020

Marketing Oops! Podcast รายการ Brand Life ตอนนี้ว่าด้วยโมเดล “ธุรกิจเพื่อสังคม” หรือ “กิจการเพื่อสังคม” (Social Enterprise : SE) ซึ่งในช่วง 3 – 4 ปีมานี้ กระแสการก่อตั้ง “ธุรกิจเพื่อสังคม” มาแรงมากๆ อาจเป็นเพราะความเชื่อของคนรุ่นใหม่ ที่มีความอยากเริ่มต้นเป็นผู้เจ้าของธุรกิจ อาจเริ่มต้นจากการเป็น SME หรือ Startup และส่วนใหญ่ ต่างก็ล้วนตระหนักว่า การทำธุรกิจที่ดีนั้น มันต้องเกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับการให้ด้วย

กับสองกรณีศึกษาที่น่าสนใจ